Klimarapport 2021-2030

God drenering, smart gjødselbruk og riktig sortsvalg reduserer klimagass- utslipp i landbruket. FREMTIDSRETTET AGRONOMI FOSSILFRI MASKINPARK 470 000– 590 000 tonn CO2-ekvivalenter Økt karbonbinding i jorda oppnås ved å plante fangvekster eller bruke biokull. Samtidig bør arealomdisponering begrenses for å bevare eksisterende karboninnhold i jorda. JORDA SOM KARBONLAGER OG AREALBRUK Bruk av husdyrgjødsel til biogass reduserer klima- gassutslipp i landbruket og andre næringer. HUSDYRGJØDSEL I BIOGASSANLEGG tonn CO2-ekvivalenter mill. tonn CO2-ekvivalenter 280 000 1 – 1,2 Klimagassutslipp fra jordbrukets maskinpark kan reduseres ved å fase ut bruken av fossilt drivstoff og erstatte den med biodrivstoff eller med maskiner som går på elektrisitet, biogass eller hydrogen, samt redusere forbruket gjennom økt kunnskap om drivstoffeffektiv maskinbruk. 600 000– 1,4 mill. tonn CO2-ekvivalenter Jordbruket gir klimagassutslipp fra fossil oppvarming i veksthus, fjøs og ved bruk av dieselaggregat på setre og korntørker. FOSSILFRI OPPVARMING 215 000– 255 000 tonn CO2-ekvivalenter Landbrukets klimaplan 2021 – 2030 3

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==