Klimarapport 2021-2030

Metan fra vomma til drøvtyggere utgjør 48,5 prosent av klimagassutslippene fra jordbrukssektoren i Norge. Metanhemmere i fôret og bedre grovfôrkvalitet kan bidra til redusert metanproduksjon i vomma. 03 KLIMAVENNLIG FÔRING Metanhemmere er et fôrtilskudd til drøvtyggere for å redusere utslippet av metan fra vomma, og det foregår mye forskning på dette feltet hos flere aktører i landbruket. Dersom en skal nå ambisjonene i Landbrukets klimaplan er dokumentasjon og studier av effekten av metanhemmere under norske forhold avgjørende. Trinnvis implementering av metanhemmere fram mot 2030 kan bidra til reduksjon av metan fra fordøyelse. Prosjektet MetanHUB med finansiering over jordbruks- avtalen og med oppstart i 2024, har som mål å bygge OPPSUMMERT: KLIMAVENNLIG FÔRING Mål om klimagassreduksjon: 815 000 tonn CO2-ekv. Blir tiltaket fanget opp i dagens klimagassregnskap? • Metanhemmere i fôr • Bedre grovfôrkvalitet Kostnad for bonden: Mulighet for økte løpende kostnader ved bruk av tilsetningsstoffer, samt investeringskostnader i föringsutstyr for å sikre jevn tildeling av metanhemmere. Potensial for økt lønnsomhet ved bedre grovfôrkvalitet. Virkemidler: Ingen eksisterende virkemidler for stimuli til økt grovfôrkvalitet eller bruk av tilsetningsstoffer i fôr. 22 Landbrukets klimaplan 2021 – 2030

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==