Klimarapport 2021-2030

kalkulatoren. Til tross for disse begrensningene er det likevel mulig å delta i meningsfulle diskusjoner om klimatiltak og utarbeide en handlingsplan. STATUS OG AMBISJONER Landbrukets klimaselskap har per utgangen av 2023 utviklet klimakalkulator for melkeproduksjon, grovfôr, korn, potet, gris, ammeku, sau, slaktekylling og eggproduksjon. I 2024 fortsetter arbeid med kalkulator for grønnsaker, kalkun, rugeegg og geit. Det foregår også en kontinuerlig forbedring av de ulike kalkulatorene. Etter at TINE erstattet tillegget for egenregistreringer med et bærekraftstillegg på to øre per liter melk i januar 2023 gikk antall samtykker til en klimaberegning kraftig opp. 80 prosent av melkekuprodusentene har per i dag gitt sitt samtykke, og totalt antall samtykker i kalkulatoren per januar 2024 er i underkant av 8300. Det er fortsatt flest melkekuprodusenter som har samtykket til en klimaberegning. For de resterende produksjonene som har tilgang på klimakalkulatoren er andelen samtykker på et nivå mellom 15 og 40 prosent. Dette viser et behov for at det må jobbes videre med å få flere produsenter inn i klimakalkulatoren ved å gi kunnskap om hensikten, gjeldende personvernregler, samt fordeler ved å logge seg inn. Det jobbes for å fange opp effekten av flere tiltak i klimakalkulatoren, men det krever at det foreligger aktivitetsdata og utslippsfaktorer for tiltaket. I tillegg foregår et omfattende arbeid med et kvalitetssikringssystem av dataflyt inn i kalkulatoren, og verifisering av utslippstallene fra beregningene. Et samlet landbruk skal jobbe for at aggregerte tall fra klimakalkulatoren på ulike husdyrprodukter kan gi grunnlag for utslippstall som brukes i nasjonale klimadatabaser for mat. Det er for eksempel et mål at Direktoratet for forvaltning og økonomistyring skal bruke tall fra norsk landbruk og at tallene oppdateres slik at utslippsreduksjoner fanges opp. NØKKELAKTØRER I LANDBRUKSNÆRINGEN Det er 16 eiere av Landbrukets Klimaselskap SA: Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgivning, TINE, Nortura, Felleskjøpet Agri, Gartnerhallen, GENO, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF), HOFF, Norsvin, Norsk Sau og Geit, Norgesfôr, Q-Meieriene, TYR, Felleskjøpet Rogaland Agder og Fiskå Mølle. Landbrukets klimaplan 2021 – 2030 15

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==