Klimaarbeid i landbruket

5 2.1 Norges klimamål og kommunens rolle I 2015 ble verden enige om Parisavtalen. Den globale oppvarmingen skal begrenses til godt under 2 °C, og helst under 1,5 °C, i forhold til førindustriell tid. Gjennom avtalen påtok Norge seg en forpliktelse til å redusere utslippene av klimagasser nasjonalt med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent i 2030 sammenlignet med nivået i 1990. I november 2022 meldte Norge inn et oppdatert klimamål for 2030, som innebærer å redusere utslippene med minst 55 prosent sammenlignet med utslippsnivået i 1990. For å kunne nå de de nasjonale målsetningene for klimagassreduksjoner fram mot 2030, må det gjennomføres utslippskutt innenfor alle private og offentlige sektorer. Kommunesektoren kan bidra til betydelige utslippskutt, først og fremst gjennom rollen som planmyndighet, lokal koordinator og samfunnsutvikler. Kommunene har også ansvar for å tilpasse lokalmiljøet til et klima i endring. Gjennom planarbeid og i rollen som samfunnsutvikler kan kommunen også bidra til å kutte utslippene til innbyggere og lokalt næringsliv. Norske kommuner har en særlig viktig rolle i arbeidet med å kutte utslipp fra sektorene transport, arealbruk, landbruk og avfall. Klimaarbeid og -hensyn kan implementeres i eksisterende kommuneplaner, men det kan også lages egne klimaplaner og andre temaplaner. I alle til2. Klimaarbeid i landbruket

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==