Klimaarbeid i landbruket

31 mange bønder eller landbruksnæringa til gode. Kommuner kan søke om støtte til klimasmart landbruk eller god ressursutnyttelse i tråd med Landbrukets klimaplan. Kommunale/regionale næringsfond (KNF) KNF er en tilskuddsordning som gir kommuner og regionråd midler til lokale næringsutviklingstiltak. Midlene kan benyttes både til nyetableringer, som tilskudd til eksisterende bedrifter og til tilretteleggende tiltak. Alle offentlige og private aktører og virksomheter med konkrete prosjekter/tiltak kan søke dersom de faller innenfor målgruppen for tilskuddsordningen. Ikke alle kommuner har kommunale/regionale næringsfond. Hver kommune/ region har forskjellige frister og retningslinjer. Kommunale kraftfond Hovedformålet med bruken av kraftfondsmidlene er å fremme næringsetablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Eksempler på prosjekter som kan støttes er følgende: • Kommunalt tiltaks- og næringsarbeid, f.eks. næringsplanlegging, etablererprosjekter, samarbeid skole/næringsliv og stedsutviklingsprosjekter. • Fysisk tilrettelegging for næringsvirksomhet, f.eks. kommunal tilrettelegging av næringsarealer, fysisk stedsutvikling, infrastrukturtiltak for reiseliv, vannforsyning. • Bedriftsutvikling, f.eks. etablererstipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring. markedsundersøkelser og planlegging. • Investering i bedrifter, f.eks. utstyr, maskiner og bygninger ved oppstarting og utvidelser av bedrifter. Mer informasjon om Bærekraftfondet finnes her: https://www.bondelaget.no/barekraftfondet/kollektive-tiltak/

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==