Klimaarbeid i landbruket

17 gårdens klimaavtrykk. Den kan sammenligne klimaavtrykket med andre gårdsbruk fra samme område og fra lignende produksjoner. Klimakalkulatoren kan være en beslutningsstøtte som hjelper bonden med å identifisere, utløse og dokumentere de klimatiltakene som kan gjøres på egen gård. For maksimalt utbytte av klimakalkulatoren, bør bonden søke rådgiving hos godkjent klimarådgiver. Rådgiveren hjelper bonden med å tolke resultatene fra klimakalkulatoren og å utforme en klimatiltaksplan for gården. Tiltaksplanen skal være tilpasset gårdens produksjon og forutsetninger, og legge grunnlag for videre klimaarbeid. Det er mulig å søke om tilskudd til klimarådgivning fra Regionalt miljøprogram (RMP). Kommunen kan: • Gi et tilskudd til alle bønder i kommunen som har logget inn i landbrukets klimakalkulator. • Gi støtte utover RMP-midlene til bønder som gjennomfører klima rådgiving og får godkjent klima- tiltaksplan. • Gjennomføre informasjonsmøte for bønder om klimakalkulatoren og hvordan en kan bestille klima- rådgiving og søke om tilskudd til klimarådgiving gjennom RMP-midlene. • Samarbeide med klimarådgivere og landbrukets faglag om å gjennomføre kurs der bøndene får informasjon og hjelp til å tolke egne tall i klimakalkulatoren. Kurset kan gjennomføres som grupperådgiving med støtte fra RMP. Deltagerne fordeles i grupper etter produksjon og utarbeider klimatiltaksplan i samarbeid med rådgiver. Det finnes godkjente klimarådgivere fra Norsk Landbruksrådgiving og Tine over hele landet. Her finner du klimarådgivere i ditt fylke: www.landbruksdirektoratet.no/ nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/regionalt-miljotilskudd-rmb/klimaradgivere-i-ditt-fylke Voss herad har vedtatt å gi alle bønder som logger inn på klimakalkulatoren et tilskudd på 1000 kr: www.bondebladet.no/ voss-vil-klimamotivere-bondene/f/5-150-16068

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==