Løiten Almenning I Årsmelding 2023

Besøksadresse: Kildevegen 14, 2340 Løten Postadresse: Postboks 68, 2341 Løten Telefon: 62 54 74 40 firmapost@loitenalmenning.no www.loitenalmenning.no Facebook: @loitenalmenning GRAFISK PRODUKSJON: Flisa Trykkeri AS www.flisatrykkeri.no FORSIDEFOTO: Foto: Håvard Dufseth. INNHOLD: ÅRSMØTE 2023. ......................................................................................3 Dagsorden:. ......................................................................................3 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2023.......................................................4 Resultatregnskap.................................................................................... 7 Balanse...................................................................................................8 Kontantstrømoppstilling. .......................................................................10 Noter til regnskapet. .............................................................................. 11 Revisjonsberetning. ..............................................................................20 ÅRSMELDING........................................................................................22 Eiendommen og organisasjonen. ..........................................................22 Bruksrett. ............................................................................................. 23 Beite.....................................................................................................24 Skog og utmark.....................................................................................24 Festeforhold. .........................................................................................31 Budor.....................................................................................................31 Annen forvaltning av allmenningens ressurser....................................... 33 Samarbeid med lag og foreninger.......................................................... 33 Datterselskaper og tilknyttede selskaper............................................... 35 Framtidsutsikter................................................................................... 36 Regelverk for bruksrett og tilskudd 2024............................................... 39 2 Løiten Almenning I Årsmelding 2023 ÅRSMELDING 2023

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==