Rørentreprenørene: Årsberetning 2023

Usikkerheten vil ingen ende ta. Fjoråret ble året med galopperende priser, en rente som aldri stoppet å stige og utenlandske arbeids- takere som pakket sekken og reiste hjem. Likevel, tre år med uro har på ingen måte knekt rørbransjen. I de aller fleste segment, og i de fleste deler av landet, har bedriftene ”stått ’an av”. Bedrifter har leid arbeidstakere av hverandre og strukket seg så langt som mulig for å holde lærlinger i arbeid. Koronaårene ble overraskende gode år for mange rørleggerbedrifter, med tilnærmet null rente og penger til overs var det mange som valgte å pusse opp hjemme. I prosjektmarkedet var aktiviteten høy. Det var byggenæringen som holdt hjulene i gang under pandemien. Når renten så gikk opp og økonomien skulle kjøles ned, var det i byggenæringen følgene ble størst, med lavere aktivitet. For mange bedrifter har 2023 vært et krevende år, og flertallet av rørleggerbedrifter gikk inn i 2024 med lavere ordrereserver enn året før, og med et nokså pessimistisk syn på det nærmeste halvåret. Mange rørprodukter handles fra utlandet og i 2023 steg prisene til himmels, i takt med at den norske kronen falt i kjelleren. Det gav noen utfordringer. Særlig for bedrifter med fastpriskontrakter eller kontrakter som ble regulert etter feil indeks. 2023 var året der det gjaldt å passe på kontraktene og spille sine kort riktig. I løpet av året ble det arrangert åtte ”Tekniske jusforum” i samarbeid med Nelfo, og RørNorge stod ansvarlig for 18 webinar i håndverksforum i BNL-familien. Webinarene hadde til sammen 2404 deltakere, og illustrerende nok var webinaret med temaet ”Forhandlingstaktikk og prosessrisiko – sett fra pokerbordet”, mest populært, med 254 deltakere. 1. april trådte innleieforbudet i kraft for halve befolkningen og hele Østlandsområdet. Det var ingen spøk. Det har vært krevende å få logistikken til å gå opp og mange bedrifter opplever at kostnadene til bemanning har økt. På ulikt vis, og ofte ved å låne mannskap fra andre produksjonsbedrifter har bedriftene håndtert utfordringene. Samtidig er det mye som tyder på at innleieforbudet har forsterket en trend der de store blir større. Innleieforbudet har gjort det vanskelig for utenlandske håndverkere å jobbe i Norge. I tillegg har den svake kronen også gjort Norge til et mindre attraktivt land å flytte til for å jobbe. Vi har nok bare så vidt sett starten på problemene vi i fremtiden får, med å bemanne prosjektene våre. Vi vet at markedet kommer til å snu og aktiviteten skal øke, men vi vet også at ungdomskullene går ned i hele Europa. Det blir mangel på arbeidskraft. 2023; TAKTIKK, RISIKO OG VANN- BÅREN VARME Bygger vi bygg med lang levetid, med gode energifleksible varme- og kjøleanlegg, og mulighet til å reparere og skifte deler, gjør vi både dem som skal bo i bygget og klimaet en tjeneste. 2 | Årsmelding 2023

Heldigvis er det populært å bli rørlegger. Rørleggerlinja hadde i 2023 en vekst i antall søkere på 9,2 % sammen- lignet med året før. 895 ungdommer søkte seg til rørleggerlinja, 72 av dem var jenter. 596 av ungdommen fikk plass, mens 299 måtte ta til takke med andrevalget. Rørentreprenørene Norge har gjort en ekstra innsats for å løfte undervisningen for ungdommen som går i gang med rørleggerutdanningen; i 2023 ble det utgitt egen, fysisk lærebok i rørleggerfaget. Boken er alt blitt en suksess. Ellers er det om å gjøre og passe på at ungdommen som vil til faget, får læreplass i bedrift. Vi kommer til å trenge hver eneste rørlegger i årene som kommer. Både innleieforbudet og det økonomiske tilbakeslaget i 2023 merker byggenæringen for år fremover. Arbeidet med å rekruttere og å beholde ansatte lengst mulig, blir viktigere enn noen gang, men vi har også et arbeid å gjøre for å effektivisere bransjen slik at vi kan klare flere oppgaver med færre folk. 5. oktober 2023 var en merkedag. Regjeringen la frem handlingsplan for energieffektivisering. Panelovner skal i fremtiden erstattes av energifleksibel oppvarming (les: vannbåren varme). Mer kraft, mer nett og mer effektiv bruk av kraft, er vesentlig for at vi skal nå målet om å bli et lavutslippssamfunn i 2050, mente regjeringen og påpekte; For at vi skal lykkes med en storstilt satsing på energieffektivisering trenger vi summen av mange tiltak. Regjeringens handlingsplan viser en styrket innsats i energieffektiviseringsarbeidet i alle deler av norsk økonomi og det ble i statsbudsjettet satt av 1 milliard kroner til energieffektivisering. Det er en start. Satsingen fra regjeringen er godt nytt for klima og det er godt nytt for rørleggerbedrifter. I det grønne skiftet venter mange oppgaver for rørleggerbedrifter, og allerede er det en rekke bedrifter som har spesialisert seg på å tilby gode vannbårne varmeløsninger. Også i Rørentreprenørene Norge er arbeidet startet for å øke basiskompetansen for utførende rørlegger på å legge vannbårne varmesystemer, slik det også er tatt et kompetanseløft for oppføring av sprinkelanlegg. Det er mange krefter som trekker i retning av å stille strengere krav til energieffektivitet, men det vekker også til live de kreftene som vil trekke i motsatt retning. Når det er dyrt å bygge nytt, slik det har vært i hele 2023, kommer også kravene om å senke byggestandarden og bygge billigere. Slike krav er forståelig, men som bransje må vi holde fast ved å løfte kvalitet. RørNorge har forsvart faglighet og kvalitet i utførelsen i 2023 – og skal forsvare det i årene som kommer. Det er slik vi i fellesskap kan trygge en attraktiv og lønnsom bransje. Bygger vi bygg med lang levetid, med gode energifleksible varme- og kjøleanlegg, og mulighet til å reparere og skifte deler, gjør vi både dem som skal bo i bygget og klimaet en tjeneste. Det mest miljøvennlige vi kan gjøre, er å bygge bygg som varer lenge. Det har vært budskapet i 2023 og det blir budskapet framover. Marianne W. Røiseland Adm.dir. Rørentreprenørene Norge Årsmelding 2023 | 3

RØRENTREPRENØRENE NORGES FORMÅL Rørentreprenørene Norge er en landsdekkende bransjeorganisasjon for rørleggerbedrifter. Organisasjonen ble etablert i 1913 og er tilsluttet NHO Byggenæringen (tidligere Byggenæringens Landsforening (BNL)) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Foreningens mål er å stimulere til, og skape forutsetninger for lønnsom og samfunnsnyttig næringsvirksomhet, forankret i høy etisk standard og god faglig kompetanse. Aktiviteter på kommunalt og fylkeskommunalt nivå Bransjespesifikke aktiviteter mot sentrale myndigheter og samarbeidende or ganisasjoner Tverrfaglig nærings-, tariff og utdanningspolitikk innenfor byggenæringen Overordnet næringspolitikk overfor Storting, Regjering og LO Rørentreprenørene Norges organisasjon Rørentreprenørene Norges medlemmer Opplæringskontorer 15 avdelinger NHO Byggenæringen NHO 623 foretak med 8685 ansatte (eks.lærlinger). Ca. 20,6 mrd i omsetning. ORGANISASJON OG MEDLEMMER 4 | Årsmelding 2023

STYREINFORMASJON PERSONLIGE VARAMEDLEMMER Distrikt 1: Stig Einar Mork, Svartisen VVS AS, Halsa Distrikt 2: Anders Augdal, K. Lund AS, Trondheim Distrikt 3: Kent Ove Øybost, Gården Rørleggerservice AS, Bergen Distrikt 4: Bjarte Torgrimsen, Rørlegger Nils Torgrimsen AS, Ølen Distrikt 5: Jarle Håkedal, Rørleggermester Jarle Håkedal AS, Birkeland Distrikt 6: Marius Sanner, Nøtterøy Rørservice AS, Skallestad Distrikt 7: Atle Roaldstveit, YC Rør AS, Elverum Distrikt 8 I: Mari-Ann Amundsen, Søstrene Amundsen Rørleggerbedrift AS, Oslo Distrikt 8 II: Eirik Vollen, Assemblin AS, Oslo Distrikt 9: Tor-Erik Flateby, Rørlegger’n Mysen AS, Mysen Distrikt 10: Ole Harald Vadseth, Bravida Norge AS, Ålesund TORKILD KORSNES Styreleder Styreleder fra 2017 Valgdistrikt 2 Trøndelag Daglig leder i K. Lund AS, Trondheim PER HARALD OLSEN Styremedlem Styremedlem fra 2019 Valgdistrikt 1 Finnmark, Troms ogNordland Daglig leder Høytrykksvakta AS, Tromsø NINA REIERSRUD Styremedlem Styremedlem fra 2022 Valgdistrikt 6 Telemark, Vestfold og Buskerud Prosjektleder, Bravida Norge AS, Drammen EIRIK AUALE Styremedlem Styremedlem fra 2020 Valgdistrikt 7, Innlandet Avdelingsleder GK Rør AS, Otta HELGE RANHEIM Styremedlem Styremedlem fra 2019 Valgdistrikt 8 II Oslo og kommunene Asker, Bærum, Nesodden og Oppegård Daglig leder i Østlandske VVS AS, Oslo ÅKE SCHERFFENBERG Styremedlem Styremedlem fra 2020 Valgdistrikt 9 Akershus og Østfold, med unntak av kommunene Asker, Bærum, Nesodden og Oppegård Prosjektsjef NRA Øst, Lørenskog TROND HAGEN Styremedlem Styremedlem fra 2020 Valgdistrikt 5 Agder Finn og Albert Egeland AS, Mandal KNUT JENSEN Styremedlem Styremedlem fra 2020 Valgdistrikt 8 I Oslo og kommunene Asker, Bærum, Nesodden og Oppegård Daglig leder Eriksen & Jensen AS, Oslo ANDREAS KNUTSEN Styremedlem Styremedlem fra juni 2023 Valgdistrikt 10 Møre og Romsdal Nordvest Miljø AS, Ålesund ANDREAS HELLEM styremedlem Styremedlem fra juni 2023 Valgdistrikt 2 Trøndelag Bravida Norge AS, Trondheim MIKE KRISTIANSEN styremedlem Styremedlem fra 2023 Valgdistrikt 3 Vestland Unik VVS AS, Nesttun INGER LIEN HALVORSEN styremedlem Styremedlem fra 2023 Valgdistrikt 4 Rogaland Sig. Halvorsen AS, Sandnes Årsmelding 2023 | 5

AVDELINGER ADMINISTRASJONEN FINNMARK Daglig leder: Ruben Åsheim TROMS Daglig leder: Merete Larsen NORDLAND Daglig leder: Merete Larsen MØRE OG ROMSDAL Daglig leder: Øystein Lange VESTLAND Daglig leder: Morten Husa ROGALAND Daglig leder: Gry Skjæveland Winterstø AGDER Daglig leder: Tore Skifjeld INNLANDET Daglig leder: Åge Bjørnbakken TELEMARK Daglig leder: Roar Aasen VESTFOLD Daglig leder: Elin Moer Brænne ØSTFOLD Daglig leder: Martin Skjelin BUSKERUD Daglig leder: Nicolai Reiersrud OSLO OG OMEGN Daglig leder: Jens Løvås ROMERIKE Daglig leder: Geir Jansen TRØNDELAG Daglig leder: Petter Geving Krigsvold ODDGEIR TOBIASSEN DIREKTØR KOMPETANSE OG UTVIKLING Ansatt 1.4.1997 MARIANNE W. RØISELAND ADMINISTRERENDE DIREKTØR Ansatt 1.10.2018 ELI HERMINE HEYERDAHL EIDE FAGSJEF Ansatt 1.4.2015 INGEBJØRG MARTINSEN KURS- OG KOMPETANSE KONSULENT Ansatt 1.4.2002 ARE SKAAR NIELSEN FAGSJEF Ansatt 1.5.2010 TROND MARTINUSSEN ADVOKAT Ansatt 24.5.2019 ANNE LISE IHLE ADMINISTRASJONSSEKRETÆR Ansatt 1.4.2002 HENRIK SELJESET BERG-OLSEN FAGSJEF Ansatt 1.8.2022 KAJA HØVIK SIVERTSEN KOMMUNIKASJONSRÅDGIVER Ansatt 19.9.2022 6 | Årsmelding 2023

De 13 opplæringskontorene er etablert i regi av Rørentreprenørene Norges avdelinger, og disse samarbeider tett rundt rekruttering og utdanning. Avdelinger og opplæringskontorer er ofte samlokalisert, og har felles styrer og/eller daglig leder. RØRENTREPRENØRENES OPPLÆRINGSKONTORER lokalavdelinger 15 Finnmark Troms Nordland Trøndelag Møre og Romsdal Vestland Rogaland Agder Telemark Vestfold Østfold Buskerud Oslo og omegn Romerike Innlandet Årsmelding 2023 | 7

VALGKOMITÉEN • Stig Fylling, Valderhaug Rørhandel AS, Valderøya (leder) • Inger Halvorsen AS, Sig. Halvorsen AS, Sandnes • Torkil Skancke Hansen, Assemblin AS, Drammen SMB-UTVALG • Jan Terje Kristiansen, Drammen Rørservice AS, Solbergelva • Line Marita Amundsen Volle, Søstrene Amundsen Rørleggerbedrift AS; Oslo • Arild Brekke, Brekke Sanitær AS, Holmestrand • Øyvind Syversen, Holtefjell VVS AS, Drammen • Svein Arild Flataker, Flataker VVS AS, Elnesvågen • Christopher Messiah Skogstad, Sandvika Rørleggerbedrift AS, Sandvika • Knut Jensen, Eriksen & Jensen, Oslo • Jens Løvås, RørentreprenøreneNorge - Oslo&Omegn, Oslo • Eli H. Heyerdahl Eide, Rørentreprenørene Norge, Oslo • MarianneWætnesRøiseland, RørentreprenøreneNorge, Oslo ENTREPRENØRUTVALGET • Torkild Korsnes, K. Lund AS, Trondheim (leder) • Frank Utne, Anders O. Grevstad AS, Bergen • Snorre Barking, Assemblin AS, Oslo • Erik Berg, GK Rør AS • Øyvind Hagen, Bravida AS • Jens Petter Burud, Caverion AS • Dag Halvorsen, Teqva Gruppen AS • Marianne Wætnes Røiseland, Rørentreprenørene Norge STYRE, UTVALG OG REPRESENTANTER 8 | Årsmelding 2023

FAGLIG UTVALG • Helge Ranheim, Østlandske VVS AS, Oslo (Styrets repr.) • Sofie Madelen Brinch Ness, NUN Totalteq AS/Åge Nilsen AS, Tromsø • Stian Klette, GK Norge AS, Trondheim • Håvard Tjessem, Sig. Halvorsen AS, Stavanger • Thomas Rossebø Olsen, Badeva AS, Karmøy • Hans Martin Bull Iversen, Flataker VVS AS, Elnesvågen • Eirik Vollen, Assemblin AS, Oslo • Are Skaar Nielsen, Rørentreprenørene Norge • Henrik Seljeset Berg-Olsen, Rørentreprenørene Norge REPRESENTANTER I NORDISK STYRINGSGRUPPE • Marianne Wætnes Røiseland, Rørentreprenørene Norge • Torkild Korsnes, K. Lund AS, Trondheim STYRINGSGRUPPE FOR IFAG • Knut Jensen, Eriksen & Jensen AS, Oslo • Gry Skjæveland Winterstø, Rørentreprenørenes Oppl.kontor – Rogaland • Jens Løvås, Rørentreprenørenes Opplæringskontor – Oslo & omegn • Morten Husa, Rørentreprenørenes Opplæringskontor – Hordaland • Petter Geving Krigsvold, Rørentreprenørenes Opplæringskontor – Trøndelag • Ole Petter Ratvik, Rørentreprenørenes Opplæringskontor – Trøndelag • Elin Moer Brænne, Rørentreprenørenes Opplæringskontor – Vestfold • Marianne Wætnes Røiseland, Rørentreprenørene Norge • Are Skaar Nielsen, Rørentreprenørene Norge ARBEIDSGIVERUTVALG • Thor Idar Nilssen, Nilsson AS, Bodø • Thomas Jørs, Chr. M. Vestrheim AS, Kokstad • Gunnar Harald Qvam, Caverion Norge AS, Oslo • Jens Haseth, Ole Sivertsen AS, Trondheim • Oddgeir Tobiassen, Rørentreprenørene Norge REPRESENTANT BNLS STYRE • Torkild Korsnes, K. Lund AS, Trondheim (nestleder) REPRESENTANTER I NHO BYGGENÆRINGENS GENERALFORSAMLING • Torkild Korsnes, K. Lund AS, Trondheim • Knut Jensen, Eriksen & Jensen AS, Oslo • Nina Reiersrud, Bravida Norge AS, Drammen • Inger Halvorsen, Sig. Halvorsen AS, Sandnes • Mike Kristiansen, Unik VVS AS, Nesttun • Per Harald Olsen, Høytrykksvakta AS, Tromsø 1. Åke Scherffenberg, NRA Øst AS, Lørenskog 2. varamedlem Trond Hagen, Finn og Albert Egeland AS, Mandal 3. varamedlem Eirik Auale, GK Rør AS, Otta 4. varamedlem Eirik Auale, GK Rør AS, Otta 5. varamedlem Andreas Knutsen, Bravida Norge AS, Trondheim 6. varamedlem Andreas Hellem, Nordvest Miljø AS, Ålesund REPRESENTANT I NHO BYGGENÆRINGEN BRANSJEFORUM • Marianne Wætnes Røiseland, Rørentreprenørene Norge REPRESENTANT I NHO BYGGENÆRINGENS MILJØFORUM • Eli H. Heyerdahl Eide, Rørentrepreørene Norge REPRESENTANTER I NHO BYGGENÆRINGENS KOMPETANSEUTVALG • Oddgeir Tobiassen, Rørentreprenørene Norge • Are Skaar Nielsen, Rørentreprenørene Norge REPRESENTANTER I GCP EUROPE • Marianne Wætnes Røiseland, Rørentreprenørene Norge (sekretærgruppe og generalforsamling) • Torkild Korsnes, styreleder Rørentreprenørene Norge (presidentskap og generalforsamling) STYRET I BOLIGMAPPA • Marianne Wætnes Røiseland, Rørentreprenørene Norge BLIMESTER.COM • Marianne Wætnes Røiseland, Rørentreprenørene Norge (styremedlem) HÅNDVERKERKLAGENEMNDA • Martin Rynning, Harry Martinsen AS, Oslo • Trond Martinussen, Rørentreprenørene Norge HOVEDTARIFFRÅDET • Jens Haseth, Ole Sivertsen AS, Trondheim • Thomas Jørs, Chr. M. Vestrheim AS, Kokstad Årsmelding 2023 | 9

TEKNISK FAGSKOLE Rørentreprenørene Norge er sterkt engasjert i fagskole- utdanningen i Norge sammen med VKE – Ventilasjon, Kulde og Energiforeningen og VBL – Ventilasjon og Blikkenslagerbedriftenes Landsforening. FAGRÅDET FOR VÅTROM - FFV Fagrådet for våtrom er en tverrfaglig og uavhengig medlemsorganisasjon og har som ideell oppgave å bidra til å redusere våtromsskader. FFV videreutvikler og oppdaterer Byggebransjens våtromsnorm (BVN) i samarbeid med SINTEF Byggforsk og FFVs medlemmer. MEDLEMMER I FFV Byggkeramikkforeningen Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) Faggruppen for bygg og anlegg Byggevareindustrien Huseiernes Landsforbund (HL) Maling og lakkfabrikkenes forbund Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF) Rørentreprenørene Norge RIF organisasjonen for rådgivere Norges TakseringsForbund (NTF) VVP VA- og VVS produsentene FFVS STYRE Birger Olsen, Boliginstituttet AS, styreleder, representerer Norges Takseringsforbund. Tore Carlsson, Ardex AS, representerer Byggkeramikkforeningen. Grete Kjeldsen, Asplan Viak, representerer Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). Thomas Norland, representerer EBA/BNL. Bjarne Haugland, representerer VA og VVS Produsentene (VVP). Are S. Nielsen, Rørentreprenørene Norge/BNL (Vara: Ben Arild Schreier, Nore VVS) FFVS OPPLÆRINGSUTVALG Oddgeir Tobiassen, Rørentreprenørene Norge. FFVS TEKNISKE UTVALG Are Skaar Nielsen, Rørentreprenørene Norge. NORSK BRANNVERNFORENING Eli Heyerdahl Eide, Rørentreprenørene Norge (styremedlem på vegne av BNL). BLIMESTER.COM Rørentreprenørene Norge er en av 8 bransjeforeninger som står bak mesterskolen Blimester.com. BliMester har de siste årene hatt økning i mesterstudenter og alle studie-plassene fylles nå opp. I 2023 var det 16 rørleggere som startet på mesterutdanningen. Daglig leder er Atle Engholm. INGEBORG-NETTVERKET Rørentreprenørene Norge er strategisk partner med Ingeborg-nettverk. Eli H. Heyerdahl Eide er styreleder. SAMMEN 2030 Sammen 2030 er en fortsettelse av Sammen 2020 og er et samarbeidsprosjekt i regi av BAE-næringen. Hensikten er at bedriftsledere i hele verdikjeden møtes for sammen å bidra til en bærekraftig byggenæring. Marianne W. Røiseland var med i styringsgruppen for Sammen 2030. Prosjektet ble avsluttet i fjor, men møteplassen for toppledere i næringen fortsetter under BAE-Rådet. GCP EUROPE GCP Europe er en paraplyorganisasjon med 14 medlemsorganisasjoner med en lobbyist/informasjonskanal i Brussel. Målet er at GCP er en felles påvirkningskanal mot EU og informasjonskanal om prosesser i EU som får betydning for alle medlemslandene. Tekniq i Danmark besluttet i 2023 å melde seg ut av nettverket, noe som gjør den nordiske stemmen svakere. PDT NORGE, VALGKOMITEEN Marianne Wætnes Røiseland, Rørentreprenørene Norge. BRANSJESAMARBEID 10 | Årsmelding 2023

Årsmelding 2023 | 11

NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO) NHO er den største interesseorganisasjonen for norsk næringsliv. NHO har 18 landsforeninger. NHO BYGGENÆRINGEN NHO Byggenæringen (tidligere BNL) er den nest største landsforeningen i NHO og har 3461 medlemsforetak med til sammen 73403 årsverk. Det har de siste årene vært betydelig uro i landsforeningen og fire bransjeforeninger har meldt seg ut eller er på vei ut. Ved årsskifte var 12 bransjeforeninger aktivt med i fellesskapet. BYGGSTAND Skal være et digitalt oppslagsverk om standarder og forretningsprosesser i byggevarebransjen. PDT NORGE PDT Norge fremmer standardisering og utveksling av produktinformasjon i bygg-, anlegges- og eiendomsnæringen ved å utvikle, forvalte og distribuere digitale produktdatamaler (PDT). PDT Norge består av 18 medlemsorganisasjoner i byggenæringen. INGEBORGNETTVERKET RørNorge er strategisk partner med Ingeborg-nettverket. Ingeborg-nettverkets mål er å bidra til å øke andelen kvinner i utførende og ledende stillinger i rørbransjen. Nettverket er oppkalt etter Norges første kvinnelige rørleggermester, Ingeborg Markussen. 2016 er stiftelses- året og 1002 bransjekvinner er nå samlet i nettverket. Ingeborg-nettverket har knyttet til seg 48 partnerbedrifter fra hele rørbransjen. Rørentreprenørene Norge er strategisk partner. Initiativer er årlig inspirasjonsdag, gullpartnersamling, mentorordning og en rekke lokale arrangement for kvinner i rørbransjen STYRESAMMENSETNING I INGEBORG-NETTVERKET Mentorordning: Anne Dahl Øiseth, Grohe Norge Fagansvarlig: Marie Linn Havsgård, Vestrheim AS Marked- og kommunikasjonsansvarlig: Pernille Snustad Setsaas, Setsaas Rekruttering AS Økonomi: Anne Sødem, Caverion Norge Inspirasjonsdagen: Marie Christine Sanner, Varme & Bad AS Partneransvarlig: Ellen Øiesvold Palsèn, Norsk Byggebransje Mangfoldsansvarlig: Kristin Engely, Heidenreich AS Leder: Eli Heyerdahl Eide, RørNorge TILSLUTTEDE ORGANISASJONER 12 | Årsmelding 2023

Årsmelding 2023 | 13

2022 2023 2021 RØRENTREPRENØRENE NORGES MEDLEMMER 623 8685 ca.20,6 foretak ansatte (eks. lærlinger) mrd. NOK i omsetning ANTALL ANSATTE MEDLEMMER, LØNNS,- OG ARBEIDSFORHOLD Funksjonærer Lærlinger Til sammen 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 Arbeidere 6355 6449 2063 2072 1309 1277 9736 9789 1989 6793 1298 8776 Viser antall lærlinger i medlemsbedrifter. I RørNorges opplæringskontor er det ca. 1950 lærlinger, 90% av totalt antall lærlinger. 14 | Årsmelding 2023

ANTALL ANSATTE PER FORETAK Antall ansatte 2021 2022 2023 Inntil 5 265 212 209 6 -10 136 154 150 11 – 20 121 146 151 21 – 40 63 65 69 41 – 60 19 28 28 61 – 80 4 3 5 Over 80 12 10 11 Til sammen 620 618 623 LØNNS- OG ARBEIDSFORHOLD Tariffoppgjøret 2023 var et mellomoppgjør som ga et generelt tillegg på kr 7,50 per time. Gjeldende fra 1. april 2023. TEKNISK REVISJON AKKORDTARIFFEN 2023 FOR RØRLEGGERFAGET Fellesforbundet og Rørentreprenørene Norge har foretatt en teknisk revisjon i Akkordtariffen 2023 for rørleggerfaget. Akkordtariffen 2023 er nullstilt, dvs. grunnprisene er oppdatert med det nye generelle tillegget (27,10%) for 2023 etter vårens lønnsoppgjør. I tillegg er grunnprisene øket med 5%. Akkordtariffen 2023 er gjeldende fra 01.08.2023. Les mer her. REGULERING AV PROSENTTILLEGGET I AKKORDTARIFFEN FOR RØRLEGGERFAGET VED BENYTTELSE AV AKKORDTARIFFEN 2017 Det nye prosenttillegget i akkordtariffen ble 27,10 % gjeldende fra 1.august 2023 med følgende overgangsbestemmelser: 1. Akkorder som løper før og etter 1. april 2023, men avsluttes før 1. august 2023 benytter akkordsats – 2318 %. 2. Alle timer arbeidet i akkord fra og med 1. august 2023 tillegges den nye påslagsprosenten på 27,10 %. Akkorder hvor det lokalt er avtalt en forhøyet påslagsprosent eller kronefaktor, tilkommer bare differansen mellom den avtalte påslagsprosent eller kronefaktor og den nye. MEDLEMMER FORDELT PÅ VALGDISTRIKT 10 Møre og Romsdal 9 Akershus og Østfold med unntak av kommunene Asker, Bærum, Nesodden og Oppegård 8 Oslo og kommunene Asker og Bærum 7 Innlandet 6 Telemark, Vestfold og Buskerud 5 Aust- og Vest-Agder 4 Rogaland 3 Hordaland, Sogn og Fjordane 2 Trøndelag 1 Finnmark, Troms, Nordland og Svalbard 2023 (623) 2021 (620) 2022 (618) 41 40 40 37 34 55 55 54 108 115 125 35 35 35 91 93 94 76 69 72 39 85 86 88 62 60 59 27 27 24 Årsmelding 2023 | 15

• SMB-dag og generalforsamling i Bodø 1. - 4. juni, Ramsalt Hotell • Entreprenørkonferanse 1. - 2. november, Holmen Fjordhotell, Asker • Faglærerkonferansen, 15. - 18. November, København/ Fredrikssund i Danmark KONFERANSER Elise Thue-Nilsen - rørfagets Grand old lady i nord, ønsket velkommen til Nord-Norge. SMB-DAG OG GENERAL- FORSAMLING I BODØ Det var 180 personer som deltok på SMB-dagen og generalforsamlingen i Bodø 1.-4 juni. Med godt faglig innhold, og en drøss av ulike aktiviteter, ble det en minnerik opplevelse, som var med på å samle bransjen og styrke vennskap. Blant opplevelsene var det rib-tur med ørnesafari, tur til Keiservarden- Bodøfolkets favorittfjell, fisketur med fiskeskøyte, visesang på selveste Kjerringøy med Halfdan Sivertsen, festmiddag på luftfartsmuseumet, og god stemning. Marianne W. Røiseland, adm. Dir i RørNorge fikk utdelt Vikingprisen Nord, og Min Trio hadde laget en sang i den anledning. 16 | Årsmelding 2023

WEBINAR NÅR ANTALL DELTAKERE Innleie av ansatte fra produksjonsbedrift – regler og muligheter 24.01.23 105 Hvordan bli godkjente lærebedrifter og hvordan bli en attraktiv og trygg læreplass 07.02.23 33 Arbeidstilsynet – hva ser vi etter og hvordan forberede seg? 21.02.23 122 Permittering og nedbemanning/oppsigelse – regler/vilkår 07.03.23 45 Ansvarsrett og tiltaksklasser – SAK10 kap 9 -12 21.03.23 152 Normtallsanalyse 28.03.23 50 Åpenhetsloven – aktsomhetsvurdering – rapportering - rutiner 18.04.23 73 Digitalt beredskap – Strategi for bærekraft 02.05.23 27 Arbeidsgivers styringsrett og mulighet til å gjøre endringer i arbeidsforholdet 16.05.23 58 Forsikring – Utvalgte temaer 23.05.23 45 Konkurranselov og arbeidsfellesskap – tillatt? 30.05.23 31 Sykefravær hos ansatte 05.09.23 120 Presentasjon av nye Doffin 19.09.23 111 Tips og råd fra Arbeidstilsynet – godt og trygt arbeidsmiljø 17.10.23 104 Innleie fra produksjonsbedrift og andre tilknytningsformer 31.10.23 48 Prosjektforsikring – vilkår og dekning 07.11.23 64 HELP – Aktuell sak/tema 21.11.23 144 Kontroll og overvåking av ansatte – ikke alt er tillatt 05.12.23 106 Totalt 1438 TEKNISK JUSFORUM- WEBINAR NÅR ANTALL DELTAKERE Innleieforbudet med lovendringer og ny forskrift for Oslo, Viken og tidl. Vestfold – Konsekvenser for kontrakter i prosjektmarkedet – Fysisk seminar Oslo Meet 23.01.23 41 Åpenhetsloven – Hvordan komme i gang og i mål innen fristen 25.01.23 135 Forhandlingsteknikk og prosessrisiko – sett fra pokerbordet 22.03.23 254 Næringsleie – muligheter og fallgruver 19.04.23 72 Kjøp og salg av virksomhet – en praktisk innføring 24.05.23 107 Hvordan vinne kontrakter med det offentlige 14.06.23 157 Aktuelle MVA-problemstillinger innenfor bygg og anlegg 30.08.23 135 Arbeidstilsynet overtredelsesgebyr – når bør gebyrvedtak påklages? 27.09.23 65 Totalt 966 WEBINARER Rørentreprenørene Norge tilbyr gratis webinarer til medlemsbedriftene med aktuelle og relevante juridiske temaer. Teknisk Jusforum er et samarbeid mellom Rørentreprenørene Norge og Nelfo, og gjennomføres jevnlig. Juridisk kompetanse er blitt viktig i en stadig mer krevende hverdag, og våre medlems-bedrifter møter mange av de samme utfordringene. Advokatfirmaet Grette samarbeider om innholdet i Teknisk Jusforum. Webinar arrangeres av Håndverksforum, som er et samarbeid mellom syv bransjeforeninger i NHO Byggenæringen, hvor RørNorge står som teknisk arrangør. Webinar gjennomføres 1-2 ganger i måneden, med aktuelle juridiske temaer. Årsmelding 2023 | 17

Det utarbeides to halvårlige bygg- og anleggsprognoser i regi av NHO Byggenæringen og Prognose- senteret som også Rørentreprenørene Norge og medlemsforetakene har tilgang til. (Pst. endring fra året før) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Bruttonasjonalprodukt -1,3 3,9 3,0 0,6 0,8 1,2 0,7 BNP Fastlands-Norge -2,8 4,2 3,7 1,0 0,1 1,2 1,5 Privat konsum - 6,2 4,4 6,3 -0,9 0,2 1,8 2,7 Offentlig etterspørsel -0,5 5,0 1,1 2,1 1,2 1,4 1,1 Registrert ledighet (nivå) 4,7 4,4 1,8 1,8 2,1 2,3 2,3 Styringsrenten (nivå) 0,7 0,5 1,3 3,5 4,5 3,9 3,2 Årslønn 3,1 3,5 4,3 5,5 5,0 4,3 3,7 Inflasjon - (KPI-JAE) 3,0 1,7 3,9 6,2 4,8 3,5 2,5 Boliginvesteringer - 1,6 3,0 -1,4 -15,1 -6,4 5,0 6,9 NORSK ØKONOMI Kilde: Norges Bank Pengepolitisk rapport 4/2023 MARKEDSFORHOLD OG NORSK ØKONOMI 18 | Årsmelding 2023

De største endringene siden fjorårets prognoser er: • BNP betydelig svakere vekst frem tom 26 • BNP fastland litt svakere for 24 og 25, men tar seg tilbake i 26 • Privat konsum klart svakere, spesielt for 23 og 24 • Offentlig etterspørsel mye sterkere i 23, om lag som før eller litt svakere for 24-26 • Registrert ledighet – klart lavere • Styringsrenten – klart høyere. Rentetopp nå 4,5 i 24, var anslått lavere og tidligere før • Årslønnsvekst – sterkere for 24, svakere årene etter • Inflasjon – klart høyere, for alle årene 23-26 • Boliginvesteringer – et lite fall i 22 og 23 er blitt til et rekordkraftig fall i 23, og fortsatt sterkt fall i 24, deretter en viss styrking i pst fordi det kommer fra et lavere nivå. BYGGEVIRKSOMHET I PERIODEN BYGG SATT I GANG BYGG FULLFØRT År 2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023 Boliger i alt – antall 29 948,0 30 091 29 727 22 778 29 604,0 28 397 28 669 27 975 Bruksareal i boliger – 1000 m2 3 845,7 3 908 3 709 2 667 3 675,1 3 519 3 593 3 502 Bruksareal i andre bygg – 1000 m2 5 332,2 5 760 6 044 4 465 4 980,2 4 506 5 190 4 914 (Kilde: Statistisk sentralbyrå, Statistikkbanken pr. 01.03.24) OMSETNING I GROSSISTLEDDET År Nominell omsetning for rørgrossistene Nominell omsetning av varmeprodukter 2021 11.727,66 mill 587,31 mill 2022 13.488,57 mill 749,69 mill 2023 13. 434,88 mill 794,56 mill Kilde: Virke Årsmelding 2023 | 19

MØTEPLASS Som medlem har du tilgang til et bransjefellesskap på tvers av markedsorientering og geografi. ADVOKATHJELP Medlemmer har kostnadsfri tilgang til juridisk bistand fra administrasjonen. I 2023 ble det mottatt ca. 150 medlems- henvendelser knyttet til behov for advokatbistand, som dels ble besvart fra administrasjonens advokat, og dels besvart fra samarbeidende advokater (NHO Byggenæringen, HELP og Grette Advokatfirma). Bedrifter med inntil 50 ansatte tilbys meget gunstig advokatforsikring via HELP Advokatforsikring. For bedrifter med over 50 ansatte har Rørentreprenørene Norge inngått rammeavtale med Grette Advokatfirma for advokatbistand. NÆRINGSPOLITIKK Rørentreprenørene Norge arbeider for å styrke og bedre bransjens rammebetingelser. KOLLEKTIV TJENESTEPENSJON Vi har avtale om kollektiv tjenestepensjon til gunstige betingelser uavhengig av pensjonsordning. MEDLEMSSERVICE Medlemmer kan kontakte Rørentreprenørene Norge for hjelp med arbeidsgiverspørsmål, tvistesaker, kontraktforståelse og tekniske spørsmål. FIRMAVERKTØY Våre firmaverktøy er utviklet for å forenkle bedriftenes arbeidshverdag, og gjør det enkelt å oppfylle krav til dokumentasjon, rapportering og kvalitetssikring. PROFILERING Medlemmer oppfordres til aktiv profilering av sitt medlemskap. Rørentreprenørene Norges emblem symboliserer seriøsitet, kompetanse og kvalitet. Logg inn i medlemsportalen for fri tilgang til profilmal og relevante filer. MEDLEMSFORDELER Som medlem av Rørentreprenørene Norge får du tilgang til en rekke medlemsfordeler. Ta tjenestene i bruk og sørg for å få mest mulig igjen for medlemskapet. Det skal lønne seg å være medlem i Rørentreprenørene Norge! 20 | Årsmelding 2023

KURS- OG LÆREMATERIELL Vi utvikler kurs- og læremateriell som gir medlemmer tilgang til oppdatering og videreutvikling. Organisasjonen utvikler også felles kompetanseplattform for lærlinger: e-læring og iFag. INFORMASJON Rornorge.no oppdateres jevnlig med siste nytt fra bransjen og organisasjonene. Medlemmer har adgang til lukket medlemsportal, og mottar månedlige nyhetsbrev med informasjon fra foreningen. FORSIKRING Vi har gunstige avtaler om bl.a. yrkes skadeforsikring, næringsbilforsikring, bedriftsforsikring og helseforsikring. GARANTI Rørentreprenørene Norge har inngått avtale om garantiordninger ibygge- saker som alle medlemmer kan benytte seg av. SYNLIGGJØRING Vi jobber for å synliggjøre de seriøse aktørene i rørbransjen, overfor interne og eksterne målgrupper. RØRHÅNDBOKA Medlemmer mottar hvert år Rørhåndboka gratis og automatisk. RABATTAVTALER Medlemmer har tilgang til en rekke fordelsavtaler fremforhandlet av både Rørentreprenørene Norge og BNL fellesskapet. RØRFAG Tidsskriftet eies av Rørentreprenørene Norge. Medlemmer mottar bransjens ledende magasin helt gratis. KURS Vi utvikler og organiserer kurs for medlemmer. Deriblant våtromskurs, baskurs og prosjektlederkurs, samt kurs innenfor standarder, kontrakter og tolkning av regelverk. FORBRUKERMATERIELL Forbrukerportalen skikkeligrørlegger. no driftes av organisasjonen og tilbyr objektiv informasjon til forbrukerne om blant annet valg av fagfolk og produkter. Medlemmer profileres på nettsidene. REKRUTTERING OG UTDANNINGSPOLITIKK Foreningen jobber aktivt mot myndigheter for å sikre god og relevant utdanning i tråd med bransjens behov. Vi driver rekrutteringsarbeid rettet mot ungdom, i nært samarbeid med bransjens 13 opplæringskontorer via rekrutteringsprosjektet. Medlemsbedrifter har tilgang til profileringsmateriell til egen bedrift og skolebesøk. HÅNDVERKERKLAGENEMNDA Organisasjonen er part i klagenemnda som behandler tvister mellom forbruker og medlemsforetak. MARKEDSPROGNOSER OG MARKEDSANALYSER Medlemmer får tilgang til nøkkeltallsanalyse og prognosetall for byggnæringen generelt og rørbransjen spesielt. Logg deg inn i medlemsportalen for å laste ned rapporter. WEBINAR Det holdes regelmessig webinarer om aktuelle tema for våre medlemmer. Opptak legges ut på lukkede medlemssider og er tilgjengelig til enhver tid. Årsmelding 2023 | 21

r 22 | Årsmelding 2023

STATISTIKK – ALLE BRANSJER Saker som er løst i minnelighet eller blitt behandlet i Nemnda 2023. Bransjer Behandlet Hva klagen gjelder Løst i minnelighet Avgjort av Nemnda – utfall i favør av: Pris Tids- forbruk Utførelse eller mangel Avtalefortolkning Følge- skader Forbruker Delt Foretakt Avvist BLIKK 0 EBA 1 1 1 EL 5 2 3 2 1 4 NAML 0 RØR 4 1 1 3 1 1 2 1 1 10 1 2 7 3 1 3 1 6 HÅNDVERKERKLAGENEMNDA Klagenemnda behandler tvister mellom forbrukere og håndverker som oppstår når håndverker gjør arbeider på en forbrukers eiendom. Den behandler bare saker som skal løses etter håndverkertjenesteloven - altså ikke saker som gjelder nybygg. Håndverkerklagenemnda er godkjent 22.9.2017 av Det kongelige barne- og likestillingsdepartement etter lov om godkjenning av klageorganer for forbrukersaker. Nemnda består av en uavhengig leder, to representanter fra den bransjeforeningen håndverkeren er medlem av, og to representanter fra Huseiernes Landsforbund. Det ble i 2023 avholdt 7 møter i Håndverkerklagenemda og totalt 10 klagesaker til nemndsbehand-ling. Det ble registrert og behandlet i Klagenemnda 4 klagesaker mot rørleggere i perioden. Konklu-sjonen: delt i 1 sak, 2 saker til fordel for forbruker, og 1 sak fikk innklaget bedrift medhold. KLAGENEMNDA FOR HÅNDVERKERTJENESTER PÅ FAST EIENDOM – AVVISTE KLAGER Muntlige/skriftlige klager/henvendelser til klagenemnda som er avvist, fordelt på medlemmer/ikke medlemmer i de 5 bransjeforeningene som står bak Klagenemnda. Saker som gjelder ikke-medlemmer, klagebeløp under kr 5.000 eller hvor øvrige vilkår for klagebehandling ikke er oppfylt blir avvist. 2023 Bransje Antall pr. bransje Medlem Antall pr. bransje Ikke medlem Antall henvendelser Tilsammen VBL 2 2 RØR 1 8 9 EBA 2 2 EL 2 2 NAML 1 1 Andre 26 26 Til sammen 1 40 41 Årsmelding 2023 | 23

LOVER, FORSKRIFTER, NS - VIKTIGE SAKER I PERIODEN SENTRAL GODKJENNING – OVERGANGSORDNING TIL 1. JULI 2025 Etter klare signaler fra byggenæringen fant Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) nok en gang å utsette overgangsreglene for de nye formalitetskravene til utdanning i SAK-forskriften som egentlig trådte i kraft fra 1.1.2016. Samtidig holder departementet fast ved tidligere vedtak om at man ikke trenger ansatte fagfolk for å drive i UTF klasse 1, 2 og 3 så lenge man har relevant ingeniør- kompetanse på plass i foretaket. RørNorge ba om slik utsettelse i påvente av større gjennomgang av regelverket slik blant annet Byggkvalitetsutvalget i 2020 anbefalte. ÅPENHETSLOVEN Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Første rapporteringsplikt ble innen 30.juni 2023, mens informasjonsplikten gjaldt f.o.m. ikrafttredelse 1. juli 2022. Det er i 2023 informert overfor medlemsbedrifter om ny lov og nye krav samt rutiner/rapportering via webinarer i regi av Teknisk Jusforum og Håndverksforum, og via nyhetsbrev/RørNorges nettside. I tillegg er det i samarbeid med NHO Byggenæringen/EBA utarbeidet mal for redegjørelse av aktsomhetsvurderinger som er lagt ut på medlemssider. RørNorge har sammen med de største medlemsbedriftene, leverandører og grossister jobbet for å etablere standardiserte malverktøy/ rutiner for rørbransjen, og som vil bli sluttført i 2024. ENDRINGER I ARBEIDSMILJØLOVEN Ett av temaene i valgkampen 2021 var arbeidsforholdene i byggenæringen, og beskrivelsen var nedslående. I Hurdalsplattformen ble rengjøring av byggenæringen en hovedsak. Regjeringen foreslo omfattende endringer i arbeidsmiljøloven for å stramme inn på mulighetene til å leie inn arbeidstakere fra bemanningsbyrå, og på Østlandsområdet ble det vedtatt totalforbud mot slik innleie med virkning fra 1.2.23. En rekke større medlems- bedrifter på Østlandet lot politikere og media besøke bedriften for å skape forståelse for behovet for en viss fleksibilitet. Vi jobbet aktivt i NHO Byggenæringen, særlig sammen med EBA og med Nelfo, og direkte ovenfor politikere for å reversere forbudet. Heldigvis er det fortsatt mulig å leie arbeidstakere fra andre produksjonsbedrifter. Den vanskelige markedssituasjonen har gjort konsekvensene av forbudet mindre enn fryktet fordi bedrifter har lånt arbeidstakere av hverandre. Men vi ser tendenser til at flere bedrifter velger å legge større del av produksjonen til utlandet (Prefab) for å skape større fleksibilitet. LOVREGULERING AV YRKER Rørentreprenørene Norges jobber for å få lovregulert rørleggeryrket slik vi blant annet fikk støtte for av Byggkvalitetutvalget. I samarbeid med Fellesforbundet har vi utarbeidet forslag til forskriftsendring etter modell av dansk lovgivning og jobber for å oppnå politisk støtte for dette. Det har vært jobbet med å sikre bred støtte bransjen for forslag vi jobber for. Slik vi ser det er en fremtidig lovregulering av yrkene for rørleggere og kulde- og varmepumpeteknikere (montører) nødvendig. VVS-tekniske installasjoner i bygg øker i omfang og har en økende grad av kompleksitet, vanskelighetsgrad og HMS-relaterte forhold - som gjør at konsekvensene blir store ved feil utførelse. Dersom installasjonene ikke fungerer og blir installert feil har det store samfunns- messige- og personlige konsekvenser mht. brannsikkerhet, hygiene, smitte, sykdom, liv og helse, forurensning, miljøskader og ikke minst økonomi. Med økende grad av digitalisering og samspill mellom tekniske installasjoner med hensyn til brannsikkerhet, styring, overvåking, drift og vedlikehold erfarer vi at tekniske installasjoner i komplekse bygg (sykehus, industri ol) utgjør opp mot 50% av de totale byggekostnadene. En personlig godkjenning med kompetansekrav som omfatter en samlet helhetsvurdering av formell utdanning, yrkeserfaring og realkompetanse vil redusere risikoen for skader. I tillegg er det en betryggelse og trygghet for byggherrer og kunder – både profesjonelle og uprofesjonelle – ved bestilling av oppdrag. Ved å innføre lovregulerte yrker for rørleggere og kulde og varmepumpeteknikere sikrer man i større grad at alle tekniske installasjoner i bygg utføres av kvalifiserte utøvere på lik linje med elektro og heis. 24 | Årsmelding 2023

ARBEID MED OPPLÆRINGSLOVEN - OG ANNET ARBEID KNYTTET TIL DENNE Modulstrukturert opplæring: • HK-dir og Udir har i oppdrag fra Kunnskaps- departementet å modulstrukturere opplæringen for voksne i grunnopplæringen. • Nye moduliserte læreplaner i de tretten lærefagene som inngår kan du lese mer om her. • For bygg- og anleggsfagene gjelder det 5 lærefag • Læreplanene trer etter planen i kraft fra 1. august 2024. • Oppdraget innebærer å modulstrukturere eksisterende læreplaner for de lærefagene som i dag er med i modulforsøket. Det vil si at det ikke utvikles nye læreplaner, men strukturere opplæringen slik at den inneholder det som er nødvendig for å oppnå sluttkompetansen i et lærefag. Modulstrukturerte læreplaner – innspillsrunde (høring): • Læreplanene i modulforsøket på innspillsrunde til 27. februar. • Sentrale spørsmål er: • hvorvidt voksenperspektivet er godt ivaretatt • om læreplanene legger til rette for en god og systematisk norskopplæring parallelt med opplæring i fagene. Arbeidsgruppa som har representert Rørleggerfaget har bestått av Ståle Myklebust og Astrid Høgden (faglærere), Jens Høglund og Are S. Nielsen fra RørNorge. Årsmelding 2023 | 25

VIDEREFØRING AV WEBSYSTEMET I samarbeid med Cordel Norge AS viderefører vi nå systemet til tre nye- og sammenhengende moduler ”Cordel KSIHMS”, ”Cordel BYGGSØK” og ”Cordel DDVIFDV”. Modulene har naturligvis full kompatibilitet med øvrige moduler i Cordel datasystem. Bedrifter som har brukeravtale/lisens for webSystemet viderefører denne til den nye løsningen uten ekstra kostnader. PLANLAGT FREMDRIFT OG LANSERING FOR NYE MODULER: - WebSystemet erstattes av moduler nedenfor. - Cordel KSIHMS – I full drift fra 2022 - Cordel BYGGSØK – Er satt i drift høsten 2021 og videreutvikles fortløpende. - Cordel DDVIFDV” – Brukere av Cordel har tilgang i dag, øvrige kan ta modulen i bruk i løpet av Q1 2024. WebSystemet er fullt operativt ut 2024 For å sikre at alle får god tid til å planlegge overgang til ny løsning har vi besluttet at det gamle websystemet vil være operativt ut 2024. Supporthenvendelser vedrørende webSystemet skal håndteres som tidligere av Rørentreprenørene Norge via link i systemet. Løsning for nedlasting og arkivering av gamle prosjekter vil vi komme tilbake til senere. Bruk av webSystemet parallelt med de nye modulene medfører ingen ekstra kostnader for bedriftene. VEIEN VIDERE Samarbeidet mellom Rørentreprenørene Norge og Cordel Norge AS fortsetter. Cordel Norge AS er systemansvarlig, mens Rørentreprenørene Norge er ansvarlig for det faglige innholdet. Dette vil sikre en god løsning for medlemmene i Rørentreprenørene Norge og brukere av den nye løsningen. SAMARBEID MED KVALITETSKONTROLL RørNorge inngikk i 2023 samarbeid med Kvalitetskontroll for bruk av faglige rutiner, sjekklister og annet relevant innhold for kvalitetssikring. Medlemsbedrifter som benytter Kvalitetskontroll sine digitale systemer, får tilgang til innholdet. RØRHÅNDBOKA 2024 I 2024-utgaven av Rørhåndboka er 19 blader revidert. NY PAPIRUTGAVE - OPPDATERT VERSJON PÅ 650 SIDER Årets papirutgave er bygget på samme lest som fjorårets utgave, en slankere versjon rettet mot utførende rørlegger på 650 sider. Med boken følger også én unik lisens til en tilhørende app, som lett lar deg lese og søke i boken på en mobil enhet. Papirversjonen av Rørhåndboka er nå i sitt 30. år og har et opplag på 2.500 eksemplarer. RØRHÅNDBOKA PLUSS, DIGITAL UTGAVE 2024 Digitalversjonen, Rørhåndboka Pluss er den komplette utgaven av Rørhåndboka og fås kun gjennom et abonnement i NemiTeks kompetansebibliotek. Rørhåndboka Pluss kommer med alle kapitler for utførelse, prosjektering og administrasjon. Her får du også tilgang til eldre utgaver og en håndbok om vannskader fra Mycoteam inkludert. Kompetansebiblioteket med Rørhåndboka Pluss kommer også i appformat som gjør det enkelt å navigere og søke deg frem på en mobil enhet. Rørhåndboka pluss har ca. 5800 abonnementer. Rørhåndboka 2024 ble lansert i desember 2023. RS’KALK/CORDEL - PROGRAM FOR ANBUDSKALKULASJON RS’Kalk er en modul i Cordels datasystem: Et komplett kalkulasjonsprogram for anbudsberegning og kalkulasjon av mindre jobber og tilbud, samt beskrivelser av disse. Rørentreprenørene Norge har i mer enn 20 år samarbeidet med Cordel Norge – og har hovedansvar for oppdatering av akkordtariff og koblinger av arbeidslønn mot varekoder fra grossist. I 2023 er foretatt en betydelig oppdatering og kobling av arbeidslønn mot varekoder fra grossister. I tillegg er programmet oppdatert med arbeidslønn fra akkordtariffen 2023 som trådte i kraft fra 01.08.2023. ADMINISTRATIVE SYSTEMER 26 | Årsmelding 2023

« Rørhåndboka har blitt en anerkjent bransjestandard som produseres og eies av Rørentreprenørene Norges medlemsbedrifter. » Årsmelding 2023 | 27

KURS OG KOMPETANSE KURS OG KOMPETANSE Det arrangeres årlig en rekke kurs i regi av Rørentreprenørene Norge. Kursene arrangeres etter behov og etterspørsel. I tillegg til tradisjonelle kurs tilbys nå også en egen nettskole. Oversikt over kurstilbudet er tilgjengelig på rornorge.no 28 | Årsmelding 2023

VÅTROMSKURS Et av de mest etterspurte kursene i regi av Rørentreprenørene Norge er grunnmodul og fagmodul A - våtrom. I 2023 ble det også gjennomført mange våtromskurs: Rørentreprenørene Norge dekker mer enn 50 % av det totale kursmarkedet i Norge for denne type kurs. DIGITALT BASKURS Baskurset ble også digitalisert og tilpasset av Rørentreprenørene Norge i kjølvannet av Korona pandemien. Også dette digitale kurset går over tre dager a’ 3 timer. Innholdet i kurset er oppdatert og består av sentrale emner som basen har behov for i sitt virke på byggeplass. De digitale baskursene er svært populære og gjennomføres jevnt og trutt med deltakelse fra hele landet med positive tilbakemeldinger fra deltakerne. RØRENTREPRENØRENE NORGES NETTSKOLE Rørentreprenørene Norge har i samarbeid med andre bransjeforeninger utviklet tilbud for nettbaserte kurs. Det nettbaserte tilbudet omhandler i hovedsak kurs innenfor helse-, miljø og sikkerhet (HMS). Nettbaserte kurs er fleksible og gjennomføres når det passer deltakeren. RØRENTREPRENØRENE NORGES FAGLIGE UTVALG RørNorge har opprettet Rørentreprenørene Norges faglige utvalg. Faglig utvalg er opprettet for å bidra til en enhetlig tilnærming til hvordan ulike faglig utfordringer forstås og løses. Utvalget skal ha en rådgivende funksjon og blir en viktig bidragsyter til RørNorges faglige autoritet. Faglig utvalgs formål: • Være en innspillskanal for Rørhåndboka og kvalitetssikring av arbeidet som gjøres med den. • Diskutere faglige utfordringer og uenigheter, og i felleskap komme frem til anbefalinger • Identifisere fagområder med behov for kompetanseheving og legge en plan for hvordan RørNorge kan bidra til å løfte kompetansenivået. • Utvalget består av 9 representanter. To er fra administrasjonen på Majorstuen, en representant fra styret i Rørentreprenørene Norge og 6 representanter fra medlemsbedrifter. ANTALL DELTAKERE PÅ KURS I 2023 Kurs Antall deltakere Våtromskurs 462 Baskurs (digitalt) 30 Fagkurs sprinkler, pilot 27 Årsmelding 2023 | 29

UTDANNING NYTT UTDANNINGSTILBUD - FAGKURS SPRINKLER Rørentreprenørene Norge har i løpet av 2023 fortsatt samarbeidet med Kiwa Kompetanse AS og FG Skadeteknikk for utvikling av kurs for sprinkler. Kurset har fått navnet ”Fagkurs sprinkler” og var ferdig utviklet ved utgangen av året. Det er utdannet 20 instruktører tilknyttet opplæringskontor i hele landet og gjennomført to pilotkurs for instruktører og utvalgte rørleggere fra medlemsbedrifter. Oppstart av kursgjennomføringen skjer allerede januar 2024. I studieopplegget tas det også høyde for at rørleggere med fagbevis sprinkler kan bygge på med fullverdig FG-900 sertifisering for utførelse med 2 dager påbygging på Kiwas kompetansesenter på Karmøy. 16 av Rørentreprenørene Norges instruktører, sammen med Kiwas kursleder Per Arne Lindvik, på instruktørkurset i mars 2023. 30 | Årsmelding 2023

FAGSKOLETILBUD INNEN VANNHÅNDTERING Rørentreprenørene Norge har deltatt i utvikling av fagskoletilbud innen håndtering av spillvann og overvann ved Norges grønne fagskole – Vea. Første kull med studenter startet opp studiet høsten 2020. I tillegg til VEA er Maskinentreprenørenes Forbund og Norske anleggs- gartnere samarbeidspartnere. Det er et europeisk prosjekt, med støtte fra Erasmus+, der Norge samarbeider med seks land om kvalitetsmål for denne viktige framtidige utdanningen. Les mer MESTERUTDANNINGEN I 2023 ble det tildelt 119 nye mesterbrev i rørleggerfaget. Bransjens egen mesterutdanning, blimester.com, stod for uteksaminering av 20 rørleggermestere i 2023. Det vil si i underkant av 20 % av totalt uteksaminerte. Til sammen er det 2143 aktive rørleggermestere registrert i mesterregisteret. Mesterutdanning er lagt inn i fagplanen til den modulbaserte tekniske fagskolen, slik at kandidatene kan få mesterbrevet etter fullført løp. Forutsetningen er beståtte eksamener, svennebrev i rørleggerfaget og nødvendig praksis i henhold til mesterbrevlovens krav. Rørentreprenørene Norge er representert i teknisk fagskole både i fagplanoppbygging, undervisning, oppgavenemnd og sensorkollegiet med Oddgeir Tobiassen (RørNorge). NYE STUDIEPLANER FOR “KEM FAGSKOLEUNDERVISNING” VEDTATT Rørentreprenørene Norge har ledet arbeidsgruppen som ble opprettet av Nasjonalt fagskoleråd for oppdatering og revisjon av fagplaner for KEM-studiet. Arbeidsgruppen har bestått av Oddgeir Tobiassen (Rørentreprenørene Norge), Roy Peistorpet, (sivilingeniør/lektor Fagskolen Innlandet) og Rune Brattland (VVS-Ingeniør/Fagansvarlig KEM Fagskolen i Agder). Arbeidsgruppens forslag til nye fagplaner ble allerede høsten 2022 vedtatt av Nasjonalt fagskoleråd. Innføring av nytt navn og nye fagplaner innføres i aktuelle fagskoler fra og med 2023/2024. NYTT NAVN FOR STUDIET – VVS- OG KLIMATEKNIKK Nasjonalt fagskoleråd vedtok også arbeidsgruppens forslag nytt navn på studiet “VVS- og klimateknikk”. Det nye navner er mer beskrivende for studieretningen, og brukes blant annet av UIT, NTNU og bransjen for øvrig. HOVEDENDRINGER I NYE STUDIEPLANER Hovedrevisjonen handler om oppdatering til dagens begreper og prinsipper i VVS- og byggebransjen, med økt fokus på BIM, miljøsertifikater, gjeldende standarder samt mer harmonisering mellom pensum og teknisk forskrift og begreper. Det er viktig at det myndigheter, arbeidsliv og utdannings-institusjonene har en felles forståelse for språk og begreper og at innhold er i tråd med forventninger og behov som studentene møter etter endt utdanning. ÅRETS LÆREBEDRIFT 2022 Lærebedrifter er en bærebjelke i fag- og yrkesutdanningen. I lærebedriftene utvikles og videreføres verdifull yrkeskompetanse som samfunnet er avhengig av. Rørentreprenørene Norge ønsker å synliggjøre lærebedriftenes samfunnsverdi, og samtidig løfte frem og gi honnør til de usynlige lære-mesterne, og arrangerte derfor for første gang kåringen Årets lærebedrift i 2018. Det var flere innsendte nominasjoner, og av disse var det seks bedrifter som gikk videre til finalen, og ble presentert under generalforsamlingen 3. juni: • Randsfjord Rørservice AS • Hervik Rør AS • Nilsson Haras • Mester Rør, Bademiljø Kongsberg AS • GK AS, avd Trøndelag • Bravida AS, avd Tromsø Disse finalistene ble valgt basert på kriterier som blant annet skal måle faglig kvalitet på opplæringen, ivare- takelse av lærlingene og engasjement for utdanning. Med høy score på alle kriteriene, og et ekstraordinært godt mangfold, var det Nilsson Haras som stakk av med tittelen Årets Lærebedrift 2023. Tidligere vinnere er: 2022: Egeland Rør 2021: Gran VVS AS 2020: Eriksen & Jensen AS 2019: Telerør AS 2018: Chr. M. Vestrheim AS På scenen for å ta i mot prisen var nøkkelpersonen i lærebedrift-suksessen Anja Vatndal og daglig leder Kato Lidahl fra Nilsson Haras AS. Her sammen med dommer Trond Hagen (Egeland Rør), Marianne W. Røiseland og Torkild Korsnes (styreleder i RørNorge) Årsmelding 2023 | 31

32 | Årsmelding 2023

VIKTIGE SAKER I PERIODEN NY LÆREBOK VG2 RØRLEGGERFAGET: Faglærere i Rørleggerfaget har i en årrekke etterlyst en lærebok i faget. Etter vi har fått eget VG2 i faget har behovet eskalert. Rørentreprenørene Norge fikk en henvendelse fra faglærer Ståle Myklebust, om at han og 2 andre faglærere (Astrid Høgden og Øystein Skyttermoen) ønsker å skrive ny lærebok som blir et supplement til Ifag og Rørhåndboka. De tre faglærerne ønsket at Rørentreprenørene Norge står som eier og utgiver. Dette er et svært godt initiativ som vi ønsker å støtte. En slik bok vil bidra til at elevene får en god og interessant skoleundervisning der alle tema i læreplanen dekkes. Det befester RørNorges stilling som faglig autoritet og styrker målet vårt om at den ferdige eleven skal ha god og riktig kunnskap for å kunne gå videre som lærling i bedrift. Det er et mål om at den nye læreboka skal ferdigstilles og være klar for distribusjon innen skolestart 2023. Redaktør av boken er Are Skaar Nilsen, fagsjef i RørNorge. Foto: Georg Mathisen, Nemitek. Årsmelding 2023 | 33

RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzODg5MA==